fbpx

Zakaz szkoleń kosmetologów przez lekarzy – wydany przez Naczelną Radę Lekarską

Autor Magdalena Błaszczak
Zakaz-szkolen-kosmetologow-przez-lekarzy

Naczelna Rada Lekarska chce uregulować kwestie prawne dotyczące uprawnień do wykonywania świadczeń z zakresu medycyny estetycznej. Efektem jest uchwała, która powstała 28 stycznia tego roku. Zakazuje ona lekarzom wykonywania szkoleń praktycznych dla osób pełniących zawody definiowane jako niemedyczne. Do tego rodzaju zawodów należy m.in. kosmetolog, mimo ukończenia studiów wyższych, nawet na uniwersytecie medycznym.

Zakaz szkoleń kosmetologów – podstawy uchwały

Mówi o nich  UCHWAŁA Nr 3/22/VIII NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie obowiązków lekarzy i lekarzy dentystów uczestniczących w szkoleniach w roli wykładowcy

Uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej dopuszcza szkolenia prowadzone przez lekarzy dla osób niepełniących zawodów medycznych w dwóch przypadkach:

  • kiedy „ogólny opis procedur i świadczeń (…) jest elementem wzbogacającym efekty kształcenia (…) lub wykładów, których tematem jest zaznajomienie słuchaczy ze zdobyczami nauk medycznych”.

Dlaczego obowiązuje zakaz szkolenia kosmetologów przez lekarzy?

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały:

„Szkolenie przeprowadzane przez lekarzy ma niekorzystny efekt w postaci legitymizowania ewentualnej późniejszej działalności osób szkolonych poprzez tworzenie błędnego wrażenia legalności i dopuszczalności wykonywania przez nie tych procedur czy świadczeń, wywodzonego właśnie z faktu, że szkolenie prowadził lekarz lub lekarz dentysta. Najczęściej występującym przykładem wchodzenia przez osoby szkolone w obszar nieuprawnionej działalności leczniczej jest medycyna estetyczna oraz świadczenia udzielane pacjentom stomatologicznym. (…) Do intensyfikacji pracy nad uporządkowaniem tej gałęzi medycyny skłoniły Naczelną Radę Lekarską w bieżącej kadencji przede wszystkim sygnały o skali prowadzonej nieuprawnionej działalności leczniczej przez osoby nie wykonujące zawodów medycznych. M.in. lekarze specjaliści dermatolodzy w licznych wystąpieniach kierowanych do NRL wskazywali, iż znaczną część ich aktywności na polu medycyny estetycznej pochłania leczenie powikłań po nieudanych zabiegach”.

Kosmetolodzy mogą wciąż zdobywać wiedzę od innych specjalistów, m.in. ze swojej dziedziny.

Kto może wykonywać zabiegi z zakresu medycyny estetycznej według Naczelnej Rady Lekarskiej. 

Według STANOWISKA Nr 1 /21/VIII NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia definicji medycyny estetycznej wyłączność na świadczenie zabiegów mają lekarze i lekarze dentyści.

„W ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej uznanie zabiegów medycyny estetycznej za działalność, która może być wykonywana tylko przez osoby posiadające prawo wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty zapewni pacjentom możliwość korzystania z bezpiecznych i opartych na aktualnej wiedzy medycznej świadczeń medycyny estetycznej, wykonywanych w miejscach spełniających odpowiednie warunki i podlegających kontroli właściwych instytucji. Ponadto – ze względu na koszty leczenia powikłań, które w przypadku ich finansowania ze środków publicznych, mogą się stać coraz większym obciążeniem dla systemu ochrony zdrowia – uporządkowania kwestii medycyny estetycznej w Polsce wymaga również szeroko pojęty interes społeczny”.

Nowa definicja medycyny estetycznej

NRL ustanowiła też nową definicję medycyny estetycznej. Brzmi ona następująco: „Medycynę estetyczną stanowią świadczenia zdrowotne, wiążące się z ingerencją w tkanki ludzkie, udzielane przez lekarzy i lekarzy dentystów, służące przywracaniu lub poprawie fizycznego i psychicznego samopoczucia oraz społecznego funkcjonowania pacjenta, poprzez zmianę jego wyglądu”.

Źródła:

https://nil.org.pl/dla-lekarzy/prawo/medycyna-estetyczna/5895-udzial-lekarzy-i-lekarzy-w-szkoleniach-w-roli-wykladowcy

https://nil.org.pl/dla-lekarzy/prawo/medycyna-estetyczna/5296-propozycja-definicji-medycyny-estetycznej

CZYTAJ TAKŻE

Niebezpieczne substancje w kosmetykach – te są nielegalne!

Istnieje duża rozbieżność w standardach na rynku światowym, między listą zabronionych substancji rakotwórczych, mutagennych lub toksycznych w preparatach kosmetycznych. Wiele z nich można kupić przez Internet. Stale rośnie świadomość na temat składników stosowanych w produktach kosmetycznych.

Niniejszy przekaz ma charakter niepromocyjny, nie zawiera elementów wartościujących, wykraczających poza obiektywną informację i ma wyłącznie na celu podniesienie świadomości społecznej i poczucia odpowiedzialności na temat zabiegów medycyny estetycznej.

POLECANE ARTYKUŁY

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka prywatności Akceptuję Polityka Prywatności

Polityka Prywatności
Serwis internetowy www.estetyczny-portal.pl przeznaczony jest dla profesjonalistów, osób posiadających wykształcenie w zakresie medycyny estetycznej oraz dla przedsiębiorców zainteresowanych produktami medycyny estetycznej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przechodząc do serwisu www.estetyczny-portal.pl oświadczam, że Jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie w dziedzinie medycyny estetycznej tj.: lekarzem, pielęgniarką, położną, kosmetologiem, farmaceutą, felczerem, ratownikiem medycznym, lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym medycyną estetyczną w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.