fbpx

Witamina D a zaburzenia dermatologiczne

Autor Magdalena Błaszczak
Witamina D
Rafał Sochacki

mgr farmacji Rafał Sochacki o witaminie D w dermatologii

redaktor bloga zdrowotnasfera.pl

Udowodniono, że poziom witaminy D jest powiązany z kilkoma zaburzeniami dermatologicznymi. Są nimi:

 • atopowe zapalenie skóry;
 • łuszczyca;
 • bielactwo nabyte;
 • toczeń rumieniowaty;
 • polimorficzne wykwity świetlne.

Witamina D – wyniki badań

 • W randomizowanym, kontrolowanym badaniu wykazano, że suplementacja witaminy D zwiększyła ekspresje LL-37 w komórkach skóry pacjentów z atopowym zapaleniem skóry. To z kolei zmniejszyło nasilenie choroby.
 • Wykazano również, że połączenie terapii UVA lub UVB z miejscowymi analogami witaminy D jest ­skutecznie w leczeniu bielactwa nabytego, chociaż samo powiązanie niskiego poziomu witaminy D z patogenezą tej choroby pozostaje niejasne. [8]
 • Wykazano również, że witamina D odgrywa ważną rolę w prawidłowym działaniu śródbłonka naczyniowego. Prawdopodobny mechanizm tej zależności prezentuje się następująco:

1. Występuje ekspozycja skóry na promieniowanie ultrafioletowe A (UV-A) i/lub B (UV-B).
2. Zmniejsza się biodostępność 5-metylotetrahydrofolianu.
3. Zmniejsza się produkcja tlenku azotu (NO) i rozszerzenie naczyń krwionośnych za pośrednictwem NO.
4. Promieniowanie UV-B jest absorbowane przez zapasy 7-dehydrocholesterolu (7- DHC) w skórze.
5. Powstaje prewitamina D3, która jest szybko przekształcana w witaminę D3.
6. Witamina D 3 przechodzi dwa etapy hydroksylacji, najpierw wytwarzając 25-hydroksywitaminę D [25(OH) D] w wątrobie, a następnie 1,25-dihydroksywitaminę D3 [1,25-(OH)2 D3].
7. 1,25-(OH)2 D3 wiąże się z receptorami witaminy D(VDR).
8. Wzmacnia się sygnalizacja transkrypcji śródbłonkowej syntazy tlenku azotu i dysmutazy ponadtlenkowej.
9. Zwiększenie biodostępności NO i rozszerzenie naczyń krwionośnych za pośrednictwem NO. [9]

Niedobory witaminy D – badania

 • W kilku badaniach wykazano związek pomiędzy polimorfizmami VDR, a podatnością na łuszczycę. Jedno z badań wykazało, że polimorfizm promotora A-1012G genu VDR wiąże się z ryzykiem łuszczycy poprzez mniejszą ekspresję mRNA VDR, co sprzyja zmianie bariery skórnej i późniejszemu rozwojowi zmian łuszczycowych. Na poziomie terapeutycznym analogi witaminy D mają korzystny profil bezpieczeństwa i są skuteczne w terapii łuszczycy [12] W leczeniu wykorzystuje się zdolność do hamowania proliferacji komórek i tłumienia aktywności immunologicznej związanej z tą chorobą. [13]
 • Pojawiły się również doniesienia różnych autorów na temat niedoborów witaminy D u pacjentów z łysieniem plackowatym. Mając na uwadze role tego związku w procesach zapalnych toczących się w mieszku włosowym i skórze właściwej można przypuszczać, że suplementacja witaminą D może być jedną z obiecujących opcji terapeutycznych w leczeniu tego schorzenia. Autorzy podkreślają jednak konieczność dalszych badań na większej populacji pacjentów. [14]
 • W kręgu zainteresowań naukowców jest również związek pomiędzy witaminą D a starzeniem się skóry. Wraz z upływem lat maleje w naszym organizmie ilość 7-dehydrocholesterolu, czyli prekursora witaminy D, co w konsekwencji powoduje zmniejszenie jej syntezy skórnej. [15] Hipowitaminoza witaminy D zwiększa stres oksydacyjny i ekspresję cytokin zapalnych, tj. czynnik martwicy nowotworu-α (TNF-α), oraz powoduje wzrost wewnątrzkomórkowych jonów wapnia, przyspieszając uszkodzenia komórek, apoptozę i starzenie się organizmu. Brana pod uwagę hipowitaminoza witaminy D i dysfunkcyjna aktywność mitochondriów spowodowana wiekiem nasilają stan zapalny. Z tego powodu bardzo ważne są właściwości przeciwzapalne wynikające z fizjologicznego stężenia witaminy D w surowicy krwi. Uogólniony proces zapalny powoduje uszkodzenie komórek, nasila apoptozę, a zatem jest częścią procesu starzenia. [16]
 • U zdrowych dorosłych, którzy przebywają na słońcu minimum 15 minut między godziną 10:00 a 15:00 z odkrytymi podudziami oraz przedramionami bez kremów z filtrem w okresie maj–wrzesień, suplementacja nie jest konieczna, jednak zalecana i bezpieczna. Dla osób dorosłych przyjmuje się dawkę od 800 do 2000 IU na dobę przez cały rok. Z uwagi na osłabioną syntezę tej witaminy u seniorów (>75 r.ż.) zaleca się dla nich dawki od 2000 do 4000 IU na dobę. [17]

 

Piśmiennictwo:

8. Kechichian E. Ezzedine K. Vitamin D and the Skin: An Update for Dermatologist. Am J Clin Dermatol. 2018; 19(2); 223-235.
9. Wolf S.T. Kenney W.L. The vitamin D-folate hypothesis in human vascular health. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2019. 317(3): 491-501.
10. Jamali N. Sorenson C.M. Sheibani N. Vitamin D and regulation od vascular cel function. Am J Physiol Heart Circ Physiol: 2018L 314: 753-765.
11. Pilz S. Verheyen N. Grubler M.R. Vitamin D and cardiovaascular disease prevention. Nat Rev Cardiol. 2016; 13(7):404-417.
12. Bergqvist Ch. Ezzedine K. Vitamin D and the sin: what should a dermatologist know? Giornale Italiano di Dermatologia e Venerologia. 2019; 154(6); 669-680.
13. Bikle D.D. Vitamin D Metabolism, Mechanism of Action and Clinical Applications. Chemistry & Biology. 2014; 21; 319-329.
14. Chyl-Surdacka K.M. Gerkowicz A. Chodorowska G. Rola witaminy D w łysieniu plackowatym. Przegląd Dermatologiczny. 2016. 103l 185-188.
15. Zegarska B. Woźniak M. Przyczyny wewnątrzpochodnego starzenia się skóry. Gerontologia Polska. 2006; 16(4); 153-159.
16. Wimalawansa S.J. Vitamin D Deficiency: Effects on exidative Stress, epigenetics, gene regulation and anging. Biology. 2019; 8(2); 30.
17. Rusińska A. Płudowski P. Walczak M. i in. Zasady suplementacji i leczenia witaminą D- nowelizacja 2018 r. Postępy neonatologii. 201; 24(1); 1-24.

Ta witamina przeciwdziała łysieniu anagenowemu

Łysienie anagenowe to problem, który może dotknąć osób w każdym wieku. Utrata włosów diagnozowana jako łysienie anagenowe jest związana z czynnikami zewnętrznymi…

Niniejszy przekaz ma charakter niepromocyjny, nie zawiera elementów wartościujących, wykraczających poza obiektywną informację i ma wyłącznie na celu podniesienie świadomości społecznej i poczucia odpowiedzialności na temat zabiegów medycyny estetycznej.

POLECANE ARTYKUŁY

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka prywatności Akceptuję Polityka Prywatności

Polityka Prywatności
Serwis internetowy www.estetyczny-portal.pl przeznaczony jest dla profesjonalistów, osób posiadających wykształcenie w zakresie medycyny estetycznej oraz dla przedsiębiorców zainteresowanych produktami medycyny estetycznej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przechodząc do serwisu www.estetyczny-portal.pl oświadczam, że Jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie w dziedzinie medycyny estetycznej tj.: lekarzem, pielęgniarką, położną, kosmetologiem, farmaceutą, felczerem, ratownikiem medycznym, lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym medycyną estetyczną w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.