fbpx

Regeneracja po porodzie – które zabiegi są najskuteczniejsze?

Autor Przemek
Regeneracja po porodzie

Procedury ginekologii estetycznej wpływają pozytywnie nie tylko na rewitalizację i wygląd okolic intymnych, ale przede wszystkim na przywrócenie prawidłowej funkcjonalności i poprawę samopoczucia kobiety w każdym wieku. Są szczególnie ważne po porodzie zarówno siłami natury, jak i po cesarskim cięciu.

dr Patrycja Stańczyk o regeneracji po porodzie

ginekolog-położnik z Kliniki Pawlikowski

Chociaż dużą grupę stanowią pacjentki w okresie około- i pomenopauzalnym pragnące przeciwdziałać zmianom zachodzącym wraz z upływem czasu, to zastosowanie zabiegi ginekologii estetycznej umożliwia także kompleksową pomoc kobietom po przebytej ciąży i porodzie. Co istotne, ginekologia estetyczna stwarza możliwość wieloetapowego małoinwazyjnego postępowania zabiegowego zarówno bezpośrednio po porodzie, po okresie połogu, jak i w dowolnym czasie od porodu. Należy podkreślić, że te procedury nie wpływają na możliwość porodu drogami natury w kolejnych ciążach.

 

Wpływ ciąży, porodu, połogu i laktacji

 

Zmiany hormonalne, którym podlega kobieta podczas ciąży i po porodzie, w sposób istotny przekładają się na stan dróg rodnych oraz jej seksualność. W ciąży przede wszystkim pod wpływem działania estrogenów dochodzi do zwiększenia grubości błony śluzowej oraz warstwy mięśniowej pochwy, co ma ułatwić rozszerzanie pochwy w trakcie porodu. Ma również miejsce zwiększenie produkcji śluzu szyjkowego i złuszczania się nabłonka błony śluzowej, co skutkuje istotnym wzrostem ilości wydzieliny w drogach rodnych ciężarnej. Po porodzie drogami natury mięśnie i więzadła dna miednicy oraz pochwa ulega rozciągnięciu, powodując zmianę kształtu i powiększenie światła pochwy. Dodatkowo w wyniku porodu dochodzi do powiększenia wejścia do pochwy, co może skutkować pojawieniem się objawów zespołu luźnej pochwy (vaginal relaxation syndrome – VRS). Stopień i zakres tych zmian są uzależnione od takich czynników, jak: wielkość i masa urodzeniowa noworodka, czas trwania porodu, zwłaszcza drugiego okresu, obrażenia porodowe i sposób ich zaopatrzenia. W okresie laktacji podwyższone stężenie prolaktyny wpływa hamująco na wydzielanie gonadotropin, prowadząc do powstania tzw. okresu hipoestrogenizacji, objawiającego się nasiloną suchością pochwy i dyspaurenią. Ponadto, w związku z dysregulacją hormonalną typową dla okresu połogu oraz długotrwałą obecnością w pochwie krwistej wydzieliny, może występować skłonność do rozwoju zakażeń bakteryjnych o charakterze mieszanym.

 

Episiotomia

 

Episiotomia, czyli nacięcie krocza, jest celowym działaniem podejmowanym w drugim okresie porodu, mającym poprawić warunki dla rodzącego się płodu i zredukować ryzyko powikłań u rodzącej. Obecnie, w związku z licznymi doniesieniami o potencjalnych odległych skutkach nacięcia krocza, przyjmuje się, że episiotomia nie powinna być postępowaniem rutynowym z wyjątkiem operacji położniczych, takich jak operacja kleszczowa, czy zastosowanie próżniociągu. Każdorazowo, podjęcie decyzji o nacięciu krocza powinno być poprzedzone analizą wskazań, do których należą przede wszystkim: ostry stan zagrożenia płodu, poród dużego płodu czy objawy zagrażającego pęknięcia krocza. Episiotomia pozwala wówczas na redukcję oporu tkanek, stanowi ochronę przed pęknięciem tkanek położonych głębiej i uszkodzeniem mięśni przepony moczowo-płciowej i mięśnia zwieracza odbytu. Ponadto, w porównaniu z pęknięciem krocza, stwarza lepsze warunki do odtworzenia warunków anatomicznych, co istotnie wpływa na procesy gojenia i stanowi profilaktykę późnych powikłań. Najczęściej stosowaną techniką jest episiotomia środkowo-boczna.

Co prawda środkowo-boczne nacięcie krocza wiąże się ze znacznie mniejszym ryzykiem pęknięcia zwieracza odbytu w porównaniu z nacięciem w linii środkowej, jednakże uszkadza więcej naczyń krwionośnych i nerwów. Dodatkowo – w przypadku, gdy nacięcie rozpoczyna się na wysokości warg sromowych, a nie na tylnej ścianie przedsionka pochwy – może zwiększać ryzyko niekontrolowanego uszkodzenia tkanek w obrębie pochwy.

 

Zaopatrzenie krocza

 

Zgodnie z zasadami EBM (evidence based medicine) podczas opatrywania ran powstałych w wyniku porodu pęknięcie krocza i pochwy należy zszyć pojedynczym szwem ciągłym przy użyciu wchłanialnej nici syntetycznej oraz założyć podnaskórkowy szew ciągły w obrębie skóry krocza. Zszycie pęknięć krocza I i II stopnia w porównaniu z niepodjęciem tej interwencji, jest związane z lepszym gojeniem po 10 dniach i po 6 tygodniach oraz podobnym natężeniem bólu. Z kolei zastosowanie podczas naprawy nacięć krocza i pęknięć II stopnia techniki szwu ciągłego zamiast szwów pojedynczych przyczynia się do redukcji bólu krótkookresowego.

Powikłania obrażeń krocza

 

Zarówno w przypadku episiotomii, jak i porodów przebiegających z ochroną krocza może dochodzić do powstawania powikłań. Do wczesnych powikłań należą zakażenie, uszkodzenie ścian pochwy, zwieracza odbytu, powstawanie krwiaków, nasilone krwawienie. Są to stany wymagające zaopatrzenia i leczenia – zależnie od momentu powstania – bezpośrednio po porodzie w warunkach sali porodowej czy bloku operacyjnego lub w ciągu pierwszych dni połogu.

Wśród późnych powikłań należy wymienić przede wszystkim przewlekły ból, dyspareunię, patologie blizny krocza, w tym endometriozę w bliźnie, czy wysiłkowe nietrzymanie moczu i stolca. Czas ich wystąpienia, a także nasilenie objawów są bardzo zróżnicowane.

 

Cięcie cesarskie

 

Obecnie obowiązującym standardem jest wykonywanie przezotrzewnowego wydobycia płodu po otwarciu dolnego odcinka macicy. Zasadniczo zaleca się cięcie poprzeczne skóry, gdyż jest związane z mniejszym bólem pooperacyjnym i lepszym efektem estetycznym niż cięcie pionowe. Preferowanymi technikami cięcia poprzecznego są sposoby Pfannenstiela oraz Cohena. W przypadku lekko zakrzywionego cięcia Pfannenstiela, przebiegającego dwie szerokości palca nad spojeniem łonowym, środek cięcia wypada w miejscu usunięcia włosów łonowych. Proste cięcie Cohena jest położone nieco wyżej, około 3 cm poniżej linii łączącej kolce biodrowe przednie górne. Zgodnie z zasadami EBM brak wyraźnych wskazań do preferowania jednej z opisywanych technik. Skórę po cięciu cesarskim zamyka się, najczęściej wykorzystując nici wchłanialne lub niewchłanialne, zastosowanie znajdują również zszywki. Jednakże wykorzystanie zszywek – w porównaniu ze szwami – wiąże się z większą częstością powikłań dotyczących rany oraz jej rozejścia.

 

Osocze bogatopłytkowe

 

Szczególne miejsce w tzw. rehabilitacji poporodowej zajmują zabiegi z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego (platelet rich plasma), które jest preparatem autologicznym, co gwarantuje bezpieczeństwo i brak potencjału alergizującego. PRP, będące koncentratem płytek krwi w niewielkiej objętości osocza, jest źródłem czynników wzrostu, takich jak TGF-beta, PDGF, EGF, VEGF, bFGF, których zadaniem jest stymulacja procesów naprawczych i regeneracyjnych. Dochodzi do aktywacji odnowy komórkowej, pobudzenia produkcji kolagenu, kwasu hialuronowego oraz tworzenia nowych naczyń krwionośnych, a efekty działania PRP zaczynają być dostrzegalne po mniej więcej dwóch tygodniach od zabiegu.

Podanie PRP w okolice „świeżej” rany krocza przyspiesza gojenie i czyni ją mniej widoczną. Osocze bogatopłytkowe znajduje także zastosowanie w przypadku zagojonych, a nawet kilkuletnich, zaciągniętych blizn krocza, kiedy to dochodzi do jej remodelingu, w wyniku czego blizna staje się jaśniejsza, węższa, płytsza i mniej widoczna, skóra ulega wygładzeniu, zmniejsza się przewlekły dyskomfort tej okolicy. W taki sam sposób osocze bogatopłytkowe wpływa na redukcję defektów estetycznych związanych z blizną po cięciu cesarskim, wywierając pozytywny wpływ w przypadku zaburzeń czucia, przerostu blizny czy dolegliwości bólowych.

Zarówno w przypadku blizn w obrębie krocza, jak i po cięciu cesarskim PRP może stanowić element składowy terapii łączonej z chirurgicznym podcięciem blizny i podaniem kwasu hialuronowego.

Ponadto – w przypadku wykorzystania PRP do rewitalizacji pochwy – dochodzi do poprawy napięcia, jędrności i ukrwienia jej tkanek, przywrócenia odpowiedniego nawilżenia jej błony śluzowej, a także redukcji dolegliwości związanych z dyspareunią.

 

Laseroterapia

 

W wyniku działania wiązki lasera CO2 dochodzi do stymulacji fibroblastów do produkcji włókien kolagenowych, elastyny i kwasu hialuronowego. Efekt ten jest wykorzystywany podczas zabiegów laserowego modelowania blizn po episiotomii lub pęknięciu krocza, a także blizny po cięciu cesarskim. Dochodzi wówczas do skrócenia i pogrubienia włókien kolagenowych, dzięki czemu blizny ulegają wygładzeniu, poprawie ulega także ich koloryt.

W przypadku laserowego zabiegu endowaginalnego w wyniku mikrourazów w tkance pochwy zostaje uruchomiony proces zapalny prowadzący do naprawy uszkodzonej tkanki. Wzrost grubości i napięcia błony śluzowej oraz naprężenia i elastyczności tkanek pochwy skutkuje redukcją objawów związanych z zespołem luźnej pochwy. Dodatkowo wiązka lasera CO2 wywiera także pobudzający wpływ na glikogen zgromadzony w warstwie mięśniowej pochwy, prowadząc do rozrostu prawidłowej flory bakteryjnej pochwy i polepszenia nawilżenia pochwy.

 

Radiofrekwencja

 

Zabiegi wykorzystujące radiofrekwencję (RF) mają ogromne znaczenie w terapii zespołu luźnej pochwy, atrofii urogenitalnej i wynikającego z nich pogorszenia jakości życia seksualnego. RF wpływa na poprawę ukrwienia tkanek, obkurczenie pochwy, zwiększenie grubości jej ścian oraz skóry sromu, a także nawilżenia pochwy i wzrostu wrażliwości okolic intymnych na bodźce. Dochodzi do redukcji suchości pochwy, związanego z nią świądu, zmniejszenia lub całkowitej eliminacji bólu podczas dotyku i współżycia. Ponadto obkurczenie tkanek pochwy przynosi dobre efekty w redukcji objawów wysiłkowego nietrzymania moczu, pęcherza nadreaktywnego oraz niewielkiego stopnia recto- i cystocele.

 

Nici ginekologiczne

 

Nici ginekologiczne są wykonane z biostymulatorów tkankowych i posiadają specjalne haczyki kotwiczące, przez co po implantacji dochodzi do stymulacji produkcji włókien kolagenowych i elastyny oraz powstania śródtkankowego stelaża przywracającego sprężystość, prawidłowy układ anatomiczny i estetyczny wygląd. Po przebytym porodzie nici znajdują zastosowanie w przypadku luźnego wejścia do pochwy, poporodowych defektów estetycznych i funkcjonalnych krocza, obniżenia napięcia jego tkanek, zespołu luźnej pochwy, a także przy pierwszych objawach wysiłkowego nietrzymania moczu. W efekcie, w zależności od rodzaju zabiegu, udaje się uzyskać efekt zwężenia wejścia do pochwy, uniesienia tkanek krocza, liftingu warg sromowych większych oraz przebudowy ścian pochwy z podtrzymaniem cewki moczowej. Wszystkie zabiegi wykorzystujące nici mogą być wykonywane zarówno u kobiet po porodach, jak i u nieródek, nie ograniczając przy tym możliwości porodu drogami natury w przypadku ciąży.

 

Wypełnienie warg sromowych większych

 

Do czynników wywierających istotny wpływ na objętość i strukturę warg sromowych większych należą m.in. czynniki fizyczne. Ze względu na obecność tkanki włóknisto-tłuszczowej duży i/lub nagły spadek masy ciała po porodzie lub w wyniku intensywnego odchudzania może skutkować ich hipoplazją. Ponadto oddziałują na nie siły związane z grawitacją, wysiłkiem fizycznym, ruchami trącymi ud czy ciśnieniem przekazywanym na krocze przez skurcze mięśni brzucha. Oprócz tego czynnikami mogącymi wpływać na ich wygląd, związanymi z przebytymi porodami, są obrażenia i deformacje powstałe w trakcie porodu i sposób ich zaopatrzenia.

Żeby wypełnić wargi sromowe większe, najczęściej wykorzystuje się kwas hialuronowy (hyaluronic acid – HA) oparty na technologii smart crosslinking, czyli sieciowania, wykorzystującej PEG, który sprawia, że produkt jest elastyczny, doskonale integruje się z tkanką, nadając jej naturalny wygląd.

Efekty są widoczne w ciągu kilku dni po zabiegu i utrzymują się od kilku do kilkunastu miesięcy. Modelowanie skutkuje nie tylko poprawą estetyki tej okolicy, lecz także wpływa na poprawę nawilżenia sromu, przyczyniając się do redukcji uporczywego świądu i skłonności do podrażnień podczas współżycia. Umożliwia również odtworzenie prawidłowych warunków anatomicznych, osłonięcie przedsionka pochwy, a także jako składowa terapii łączonych znajduje zastosowanie w korekcie defektów związanych z bliznami poporodowymi krocza.

Jeszcze do niedawna perspektywa jedynie leczenia inwazyjnego zniechęcała kobiety do podjęcia jakichkolwiek prób terapii w związku ze zmianami, które zaszły po przebytych ciążach i porodach. Znaczący rozwój technologii małoinwazyjnych w ginekologii estetycznej, który ma miejsce w ostatnich latach, sprawił, że coraz powszechniej funkcjonuje pojęcie rehabilitacji poporodowej. W większości są to zabiegi wykonywane w znieczuleniu miejscowym, charakteryzujące się krótkim okresem rekonwalescencji, przynoszące rezultaty w krótkim czasie.

Mimo że niestety nadal wcale nierzadko kobiety spotykają się z opinią, że „zmiany po porodzie są nieodwracalne i to normalne, że nic się z tym mnie da zrobić”, to całe szczęście coraz chętniej i szybciej decydują się na takie zabiegi. Skuteczność tych terapii w połączeniu z opieką urofizjoterapeuty stwarza szansę nie tylko na kompleksowe przywrócenie prawidłowej funkcjonalności okolic intymnych, lecz także poprawę samopoczucia, wzrost samoakceptacji oraz podniesienie jakości i satysfakcji ze współżycia, co ma istotne znaczenie w kontekście samooceny i budowania relacji międzyludzkich

 

Bibliografia:

 

  1. Bręborowicz G.H., Czajkowski K., Położnictwo, Warszawa 2020.
  2. Fleming V.E.M., Hagen S., Niven C., Does perineal suturing make a difference? The SUNS trial, „An International Journal of Obstetrics and Gyneacology” 2003.
  3. Lunquist M., Olsson A., Nissen E. etal., Is it necessary to suture all lacerations after vaginal delivery?, „Birth” 2000.
  4. Gordon B., Mackrodt C., Fern E. et al., The Ipswich childbirth study: Arandomized evaluation of two stage postpartum perineal repair leaving the skin unsutured. „An International Journal of Obstetrics and Gyneacology” 1998.
  5. Kettle C., Hills R.K., Ismail K.M.K., Continous versus interrupted sutures for repair of episiotomy or second degree tears, „Cochrane Database of Systematic Reviews” 2009.
  6. Mackeen A.D., Berghella V., Larsen M.L., Techniques and materials for skin closure in cesarean section, „Cochrane Database of Systematic Reviews” 2012.
  7. Dolczewski P., Barwijuk M., Kuźlik R., Techniki małoinwazyjnej w ginekologii plastycznej, Warszawa 2018.
  8. Alinsod R.M., Transcutaneus temperaturę controlled radiofrequency for atrophic vaginitis and dyspaurenia, „Journal of Minimally Invasive Gynecol ogy” 2015.
  9. Fasola E., Gazzola R., Labia majora augmentation with Hyaluronic acid filler: technique and results, „Aesthetic Surgery Journal” 2016.

Modelowanie warg sromowych kwasem hialuronowym – kiedy warto zdecydować się na zabieg?

 

Jednym z najczęściej wykonywanych i cieszącym się dużym zainteresowaniem zabiegiem w ginekologii estetycznej jest modelowanie warg sromowych większych kwasem hialuronowym. Jest to zabieg małoinwazyjny, wykonywany w znieczuleniu miejscowym. krótkim okresem rekonwalescencji i przynoszący natychmiastowe rezultaty…

Niniejszy przekaz ma charakter niepromocyjny, nie zawiera elementów wartościujących, wykraczających poza obiektywną informację i ma wyłącznie na celu podniesienie świadomości społecznej i poczucia odpowiedzialności na temat zabiegów medycyny estetycznej.

POLECANE ARTYKUŁY

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka prywatności Akceptuję Polityka Prywatności

Polityka Prywatności
Serwis internetowy www.estetyczny-portal.pl przeznaczony jest dla profesjonalistów, osób posiadających wykształcenie w zakresie medycyny estetycznej oraz dla przedsiębiorców zainteresowanych produktami medycyny estetycznej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przechodząc do serwisu www.estetyczny-portal.pl oświadczam, że Jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie w dziedzinie medycyny estetycznej tj.: lekarzem, pielęgniarką, położną, kosmetologiem, farmaceutą, felczerem, ratownikiem medycznym, lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym medycyną estetyczną w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.