fbpx

Czy negatywne efekty zabiegów zależą od rodzaju wypełniacza?

Autor Magdalena Błaszczak
negatywne-efekty-zabiegow

Większość negatywnych skutków nie jest specyficzna dla konkretnego wypełniacza. Mogą być wynikiem zwiększenia objętości lub nieprawidłowej techniki, jak niewłaściwe wskazanie, miejsce umieszczenia, źle dobrana igła do wstrzyknięć. Wiele wypełniaczy wykazuje specyficzną morfologię lub wzór zabarwienia skóry. Dotyczy to zarówno ostrych reakcji, gdy wypełniacz jest nadal widoczny, jak i późnych reakcji, takich jak ziarniniaki i infekcje z ropniami.

Anita Maciejewska

Dr n med. Monika Maciejewska o powikłaniach po użyciu wypełniaczy

lekarz medycyny estetycznej

Tłuszcz autologiczny

Aby uzyskać doskonałe wyniki, konieczne jest przestrzeganie kluczowych zasad, takich jak technika sterylności i wstrzykiwanie małych objętości przez warstwy tkanki. Niekorzystne skutki są rzadkie. Utrzymywanie się tłuszczu w tkankach zależy od sposobu obchodzenia się z nim i jego przygotowania. Wstrzyknięcie autologicznego tłuszczu w rejonie twarzy, a w szczególności gładzizny, może powodować zaburzenia widzenia. Aby zminimalizować ryzyko tak poważnego powikłania, ważne jest, aby zastrzyki z tłuszczu wykonywać powoli, z możliwie najmniejszą siłą. Przydatne może być rutynowe badanie dna oka po wstrzyknięciu tłuszczu w twarz.

Kolagen ludzki

Autologiczny kolagen ludzki jest dobrze tolerowany, zarówno gdy pochodzi z hodowanych fibroblastów, jak i z autologicznej skóry właściwej. Stwierdzono, że ludzki kolagen allogeniczny wywołuje ostre lub podostre reakcje zapalne. 

Inne rodzaje kolagenu

Kolageny inne niż ludzkie są białkami obcymi, które wykazują ryzyko alergii i ziarniniaków, zwłaszcza kolagen bydlęcy. Skutki uboczne są w większości tymczasowe, dopóki cały kolagen nie ulegnie degradacji. 

Kwas hialuronowy

Kwas hialuronowy występuje powszechnie u wszystkich gatunków zwierząt. Nie jest specyficzny dla gatunku, jednak hialuroniany są połączone z białkami, które są specyficzne dla gatunku. Dobre preparaty są praktycznie wolne od obcych białek. Mają niską skłonność do wywoływania ziarniniaków. Rumień, wielopostaciowe wysypki i ogólnoustrojowe reakcje anafilaktyczne są bardzo rzadkimi skutkami ubocznymi, które obserwowano po dostawowym wstrzyknięciu kwasu hialuronowego. Podobnie jak w przypadku innych wypełniaczy, występują również skutki uboczne związane z techniką. Kwas hialuronowy wstrzyknięty zbyt powierzchownie może prześwitywać niebieskawo-szarą barwą. Należy go stosować ostrożnie w okolicy powiek, ponieważ może powodować obrzęk ze względu na swoją zdolność przyciągania wody. Przypadkowe wstrzyknięcie do naczyń włosowatych może spowodować powstanie livedo reticularis.

Kwas poli-L-mlekowy (PLLA)

Substancja ta jest stosowana od dziesięcioleci w medycynie i chirurgii i jest dobrze tolerowana. Guzki podskórne (włókniaki lub ziarniniaki) w przypadku użycia tego preparatu mogą powstawać z powodu niewystarczającego odstępu czasu między podaniami preparatu, nieodpowiedniego rozcieńczenia, nadmiernej korekcji, powierzchownych technik iniekcji lub przemieszczenia cząsteczek PLLA w wyniku ruchu mięśni. PLLA wywołują reakcję fibroblastów trwającą 24 miesiące lub dłużej. Wypełniacz ten może powodować włóknienie wokół oczu i na dłoniach. Podanie w czerwień wargową nie jest zalecane gdyż substancja może się zbijać. 

Hydroksyloapatyt wapnia

Preparat ten jest biochemicznie obojętny i nieantygenowy, ale stymuluje produkcję kolagenu. Po wstrzyknięciu do tkanek miękkich jest bardzo dobrze tolerowany. Efekt wypełnienia utrzymuje się przez 9-12 miesięcy, a czasem dłużej. Działania niepożądane są rzadkie i spowodowane głównie błędami technicznymi. Nie wolno go wstrzykiwać do ust, ponieważ ma tendencję do zbrylania się i tworzenia wyczuwalnych guzków. 

Polimetakrylan metylu (PMMA)

Kulki z polimetakrylanu metylu (PMMA) zawieszone w kolagenie bydlęcym nie powinny być stosowane u pacjentów z bliznowcami. Ziarniniaki w przypadku tego preparatu są rzadkim efektem ubocznym ale są trudne do leczenia. Guzki są częste, szczególnie na ustach, ale większość z nich jest tylko wyczuwalna i niewidoczna. Ziarniniaki rozwijają się nawet kilka lat po wstrzyknięciu i pojawiają się po leczeniu interferonem z powodu zapalenia wątroby typu C lub po laserowym resurfacingu skóry. 

Silikon

Silikon jest wypełniaczem o nieodwracalnych skutkach ubocznych, dlatego jest zabroniony do użytku kosmetycznego w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. Sekretem dobrych wyników użycia silikonu jest wstrzykiwanie naprawdę niewielkich ilości. Mieszanina silikonu z kwasem hialuronowym została ostatnio opisana jako „optymalny wypełniacz”. Guzki to drobne powikłania, które pojawiają się w ciągu roku po wstrzyknięciu silikonu. Powstają na skutek wstrzyknięcia zbyt dużej ilości substancji. Stwardnienia i rumień z obrzękiem to ziarniniaki silikonowe, które często pojawiają się 2-12 lat po wstrzyknięciu. Główne powikłania są to powikłania ogólnoustrojowe z zapaleniem płuc, zespołem ostrej niewydolności oddechowej, nagłą śmiercią po wstrzyknięciu donaczyniowym, migracją dużych objętości oleju silikonowego o niskiej lepkości, reakcjami podobnymi do róży, ślepotą i utratą funkcji neurologicznych.

Niniejszy przekaz ma charakter niepromocyjny, nie zawiera elementów wartościujących, wykraczających poza obiektywną informację i ma wyłącznie na celu podniesienie świadomości społecznej i poczucia odpowiedzialności na temat zabiegów medycyny estetycznej.

POLECANE ARTYKUŁY

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka prywatności Akceptuję Polityka Prywatności

Polityka Prywatności
Serwis internetowy www.estetyczny-portal.pl przeznaczony jest dla profesjonalistów, osób posiadających wykształcenie w zakresie medycyny estetycznej oraz dla przedsiębiorców zainteresowanych produktami medycyny estetycznej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przechodząc do serwisu www.estetyczny-portal.pl oświadczam, że Jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie w dziedzinie medycyny estetycznej tj.: lekarzem, pielęgniarką, położną, kosmetologiem, farmaceutą, felczerem, ratownikiem medycznym, lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym medycyną estetyczną w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.