fbpx

Kto ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowo wykonany zabieg?

Autor Przemek
odpowiedzialnosc

Lipotransfer polega na pobraniu tkanki tłuszczowej z wcześniej wybranej okolicy ciała (między innymi brzucha, boków czy ud), a następnie po specjalnym oczyszczeniu oraz przygotowaniu tkanki, podaniu jej w innej lokalizacji – w tym przypadku w piersi. W odróżnieniu od innych metod „materiał”, którego używamy jest w pełni naturalny, co zapewnia nam dodatkowe bezpieczeństwo zabiegowe. Podana tkanka tłuszczowa na stałe implantuje się w ciele pacjentki, jedynie około 30% komórek tłuszczowych ulega reabsorbcji.

Adwokat Konrad Korbiński

Adwokat Konrad Korbiński o odpowiedzialności karnej za nieprawidłowo wykonany zabieg

Adwokat specjalizujący się w prawie medycznym i farmaceutycznym. Założyciel spółki doradczej HMA POLAND sp. z o.o. świadczącej od 2010 roku usługi doradztwa prawnego i biznesowego dla firm z sektora life science i podmiotów leczniczych, ekspert ds. prawnych OPPM Technomed.

Odpowiedzialność karnoprawna regulowana jest przepisami kodeksu karnego, który przewiduje cztery zasadnicze rodzaje przestępstw związane ze skutkiem nieprawidłowo przeprowadzonego zabiegu:

1. nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka (art. 155 k.k.);

2. nieumyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 156 §2 k.k.);

3. nieumyślne spowodowanie lżejszego niż opisane w art. 156 k.k. naruszanie czynności ciała lub rozstroju zdrowia (art. 157 §3 k.k.);

4. nieumyślne narażanie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 §3 k.k.).

Za powyższe przestępstwa grozi odpowiedzialność karna do 5 lat pozbawienia wolności (art. 155 k.k.), ograniczenia wolności bądź grzywna. Podstawową przesłanką odpowiedzialności karnej jest wystąpienie negatywnego skutku nieprawidłowo przeprowadzonego zabiegu (śmierci bądź uszczerbku na zdrowiu) bądź powstanie realnego zagrożenia wystąpienia takiego skutku (art. 160 §3 k.k.) oraz nieumyślny błąd osoby przeprowadzającej zabieg.

Błąd ten może dotyczyć niezachowania należytej staranności (zgodnie z wymaganiami aktualnej wiedzy i nauki medycznej oraz powszechnie przyjętej praktyki) lub nieprzestrzegania wytycznych wskazanych przez producenta produktu wykorzystywanego w czasie zbiegu.

Równolegle z odpowiedzialnością karną dochodzone mogą być roszczenia odszkodowawcze związane z powstałą szkodą (art. 444 i 445 kodeksu cywilnego), które obejmują wszelkie wynikłe z tego koszty jak i roszczenia związane z zadośćuczynieniem za doznaną krzywdę (art. 448 kodeksu cywilnego), które np.związane są z powstaniem zagrożenia naruszenia ciała i tym samym naruszeniem dóbr osobistych.

Odpowiedzialność używania wyrobu medycznego

Za negatywne skutki związane ze stosowaniem wyrobu medycznego zgodnie z jego przewidzianym zastosowaniem oraz instrukcją używania, które nie mieszczą się w ramach normalnych skutków ubocznych stosowania wyrobu, o których producent poinformował w instrukcji używania wyrobu, wyłączną odpowiedzialność ponosi producent wyrobu medycznego. Kluczową przesłanką dla przypisania odpowiedzialności producentowi wyrobu medycznego jest to, czy negatywne skutki powstały w związku z prawidłowym używaniem wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym czy wyrób był stosowany przez użytkowników posiadających kwalifikacje wskazane w instrukcji używania wyrobu przez producenta.

Jeżeli wyrób medyczny stosowany był niezgodnie z instrukcją używania, przewidzianym zastosowaniem bądź stosowany był przez osoby do tego nie wskazane, to odpowiedzialność producenta za negatywne skutki zabiegu zostaje wyłączona (chyba, że wykazana zostanie wada wyrobu) a pełna odpowiedzialność za skutki zabiegu przechodzi na osobę wykonującą zabieg. W przypadku stosowania wyrobu medycznego niezgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją używania zakres odpowiedzialności osoby wykonującej zabieg będzie taki sam, jak w przypadku odpowiedzialności za nieprawidłowo wykonany zabieg i obejmować może zarówno odpowiedzialność karną jak i odpowiedzialność odszkodowawczą czy odpowiedzialność za doznaną krzywdę.

Czym grozi udzielanie świadczeń zdrowotnych bez uprawnień zawodowych?

Nie można omówić kwestii odpowiedzialności prawnej bez omówienia samej definicji „medycyny estetycznej”. Stanowi to wyzwanie o tyle trudne, że dotychczas w Polsce nie doczekaliśmy się ustawowej definicji „medycyny estetycznej”. Medycyna estetyczna koncentrując się na poprawie wyglądu człowieka znajduje się bowiem w niszy pomiędzy zabiegami kosmetycznym a chirurgią plastyczną…

Niniejszy przekaz ma charakter niepromocyjny, nie zawiera elementów wartościujących, wykraczających poza obiektywną informację i ma wyłącznie na celu podniesienie świadomości społecznej i poczucia odpowiedzialności na temat zabiegów medycyny estetycznej.

POLECANE ARTYKUŁY

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka prywatności Akceptuję Polityka Prywatności

Polityka Prywatności
Serwis internetowy www.estetyczny-portal.pl przeznaczony jest dla profesjonalistów, osób posiadających wykształcenie w zakresie medycyny estetycznej oraz dla przedsiębiorców zainteresowanych produktami medycyny estetycznej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przechodząc do serwisu www.estetyczny-portal.pl oświadczam, że Jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie w dziedzinie medycyny estetycznej tj.: lekarzem, pielęgniarką, położną, kosmetologiem, farmaceutą, felczerem, ratownikiem medycznym, lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym medycyną estetyczną w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.