fbpx

Jak wygląda transformacja klatki piersiowej u transpłciowych mężczyzn i osób niebinarnych

Autor Przemek
transformacja klatki piersiowej

Przez 10 lat dr Lubomir Lembas wykonał ponad 400 operacji podwójnej mastektomii u pacjentów trans-płciowych. Gdy zaczynał, wykonywał pojedyncze zabiegi rocznie, a w 2022 roku zoperował aż 80 pacjentów. Na konferencji naukowej Off Label Experts, w unikatowej sesji: „Tożsamość płciowa i możliwości współczesnej medycyny”, zaprezentuje swoje doświadczenia oraz pokaże dokumentację fotograficzną dotyczącą tych zabiegów.

Dr n.med. Lubomir Lembas

Dr n.med. Lubomir Lembas

chirurg plastyk

Sprecyzujmy, kim są trans-płciowi mężczyźni? 

Są to osoby, które czują się mężczyznami i chcą funkcjonować w społeczeństwie jako mężczyźni, ale ich płeć jest genetycznie zdeterminowana jako żeńska. Drugą, mniejszą grupą są osoby niebinarne, które nie identyfikują się z żadną płcią, ale odczuwają dysforię kobiecych piersi. Trans-płciowość nie jest obecnie uznawana za problem medyczny. Problemem medycznym staje się, gdy osoba taka oczekuje tranzycji medycznej i prawnej. Tranzycja medyczna ma na celu zmianę pierwszo, drugo i trzeciorzędowych cech płciowych z żeńskich na męskie i wymaga hormonoterapii oraz zabiegów chirurgicznych. Tranzycja prawna polega na uzyskaniu drogą sądową formalnej zmiany znacznika płci w akcie urodzenia z kobiecego na męski. Jest ona uwarunkowana tranzycją medyczną. Tranzycja umożliwia tym osobom poprawę dobrostanu osobistego oraz funkcjonowanie w społeczeństwie. Liczba depresji i samobójstw po tranzycji spada o kilkadziesiąt procent. 

Jakie warunki musi spełniać osoba oczekująca podwójnej mastektomii i maskulinizacji klatki, żeby się pan podjął operacji?

Osoby trans-płciowe oczekujące ode mnie mastektomii można podzielić na dwie grupy. Mniejszą są te, które przeszły już tranzycję prawną i wszystkie ich dokumenty identyfikacyjne mają znacznik „mężczyzna”. Od tych osób nie wymagam żadnych dodatkowych dokumentów – sąd, wydając wyrok, wziął pod uwagę wszystkie konieczne opinie medyczne i uznał, że osoba ta jest mężczyzną.  Drugą, większą grupą, są osoby przed sądową zmianą aktu urodzenia, które mają znacznik „kobieta” w dokumentach identyfikacyjnych. Od nich oczekuję przedstawienia opinii psychologiczno-psychiatrycznej z rozpoznaniem transpłciowości kobieta/mężczyzna. Te osoby zwykle są już w trakcie tranzycji hormonalnej prowadzonej przez endokrynologa, co dodatkowo potwierdza rozpoznanie. Taki proces – od pierwszej wizyty do postawienia rozpoznania – musi trwać minimum dwa lata.

Na czym polega podwójna mastektomia i maskulinizacja klatki piersiowej?

Operacja ma na celu usunięcie wyniosłości piersiowych, nadmiaru skóry, zlokalizowanie blizn w naturalnych zagłębieniach między brzegiem mięśnia piersiowego a ścianą klatki piersiowej i rekonstrukcji kompleksu brodawka-otoczka o kształcie i lokalizacji charakterystycznych dla mężczyzn. Operacja wymaga narkozy i trwa cztery godziny. Po dobie w klinice, kontroli i wyjęciu drenów pacjent opuszcza szpital w kamizelce uciskowej, która zmniejsza ryzyko krwiaków, zapobiega narastaniu obrzęku i stanowi mechaniczną ochroną miejsca operowanego. W trakcie swojej prezentacji pokażę zdjęcia śródoperacyjne, stan wyjściowy i wyniki po różnym czasie od operacji. 

Czy zdarzają się powikłania po tej operacji?

W mojej praktyce nie są one częste. Można je podzielić na wczesne i późne. Wśród pierwszych najczęstszym jest krwiak w ranie. Prawie zawsze dochodzi do niego w czasie pobytu pacjenta w szpitalu, a leczenie polega na zabiegowym usunięciu krwi z rany. Drugim, pod względem częstotliwości jest gromadzenie się płynu w ranie. Stwierdza się to po tygodniu od operacji, na pierwszej wizycie kontrolnej. Leczenie polega na nakłuciu rany i ewakuacji płynu. Krwiak jak i płyn w ranie nie mają wpływu na ostateczny efekt operacji, jeśli są prawidłowo leczone. W jednym przypadku na ponad 400 wykonanych operacji doszło do martwicy kompleksu brodawka-otoczka. Wśród późnych powikłań pooperacyjnych występują blizny przerostowe i bliznowce. Dochodzi do nich dopiero po kilku miesiącach od zagojenia ran. Stosuje się wtedy typowe leczenie patologicznych blizn. U osób z nadwagą i otyłych może dojść do powstania tzw „psich uszu”, są to wyniosłości na bocznej ścianie klatki piersiowej w okolicy bocznej części blizny. Można je skorygować zabiegowo po roku od pierwotnej operacji. Trafiają do mnie też pacjenci z dużymi zniekształceniami klatki piersiowej po tego typu operacjach wykonanych przez nieznanych chirurgów. Tego typu przypadki i możliwości ich korekty pokażę w trakcie prezentacji. Podwójna mastektomia nie stanowi dużego urazu dla organizmu jako całości i mało prawdopodobne są tu ciężkie i życiowo groźne powikłania. 

 

Maskulinizacja klatki piersiowej u osób trans-płciowych to tylko wąski, specjalistyczny fragment szerokiego tematu sesji: „Tożsamość płciowa i możliwości współczesnej medycyny”. W oparciu o wykłady specjalistów w tej dziedzinie będą dyskutowane aspekty: 1. Psychiatryczno-psychologiczne – kwalifikacji do procedur medycznych, 2. endokrynologiczne – prowadzenia tranzycji hormonalnej, 3. ginekologiczne – w tym ginekologii regeneracyjnej, 4. Szeroko pojętej medycyny estetycznej i jej możliwości w feminizacji twarzy u trans-płciowych kobiet.

Niniejszy przekaz ma charakter niepromocyjny, nie zawiera elementów wartościujących, wykraczających poza obiektywną informację i ma wyłącznie na celu podniesienie świadomości społecznej i poczucia odpowiedzialności na temat zabiegów medycyny estetycznej.

POLECANE ARTYKUŁY

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka prywatności Akceptuję Polityka Prywatności

Polityka Prywatności
Serwis internetowy www.estetyczny-portal.pl przeznaczony jest dla profesjonalistów, osób posiadających wykształcenie w zakresie medycyny estetycznej oraz dla przedsiębiorców zainteresowanych produktami medycyny estetycznej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.Przechodząc do serwisu www.estetyczny-portal.pl oświadczam, że Jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie w dziedzinie medycyny estetycznej tj.: lekarzem, pielęgniarką, położną, kosmetologiem, farmaceutą, felczerem, ratownikiem medycznym, lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym medycyną estetyczną w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.