fbpx

Czym grozi udzielanie świadczeń zdrowotnych bez uprawnień zawodowych?

Autor Przemek
Czym grozi udzielanie świadczeń zdrowotnych bez uprawnień zawodowych

Nie można omówić kwestii odpowiedzialności prawnej bez omówienia samej definicji „medycyny estetycznej”. Stanowi to wyzwanie o tyle trudne, że dotychczas w Polsce nie doczekaliśmy się ustawowej definicji „medycyny estetycznej”. Medycyna estetyczna koncentrując się na poprawie wyglądu człowieka znajduje się bowiem w niszy pomiędzy zabiegami kosmetycznym a chirurgią plastyczną.

Adwokat Konrad Korbiński

Adwokat Konrad Korbiński o udzielaniu świadczeń zdrowotnych bez uprawnień zawodowych

Adwokat specjalizujący się w prawie medycznym i farmaceutycznym. Założyciel spółki doradczej HMA POLAND sp. z o.o. świadczącej od 2010 roku usługi doradztwa prawnego i biznesowego dla firm z sektora life science i podmiotów leczniczych, ekspert ds. prawnych OPPM Technomed.

Do medycyny estetycznej zaliczyć można zarówno zabiegi o charakterze medycznym, jak i zabiegi, które mają wyłącznie charakter kosmetyczny. Ustalenie charakteru wykonywanego zabiegu jest o tyle istotne, że pozwala na zdefiniowanie osoby, która taki zabieg może zgodnie z przepisami wykonać.

Jaka jest definicja zabiegów o charakterze medycznym?

Na podstawie definicji świadczenia zdrowotnego (zdefiniowanej ustawowo zarówno w ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. jak i ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.) oraz ostatniej linii orzeczniczej Sądu Najwyższego (postanowienie SN z 26 maja 2021r. w sprawie o sygnaturze I KK 23/21) do zabiegów o charakterze medycznym zakwalifikować można nie tylko zabiegi związane z procesem leczenia, ale także zabiegi o charakterze inwazyjnym, dla których producent wykorzystywanego w zabiegu produktu zastrzegł stosowanie tego produktu wyłącznie dla kadry medycznej.

Czym są zabiegi medycyny estetycznej o charakterze niemedycznym?

Zabiegami medycyny estetycznej o charakterze zabiegów niemedycznych będą natomiast procedury, których celem jest wyłącznie poprawa estetyki, dla których producent wykorzystywanego podczas zabiegu produktu przewidział możliwość stosowania produktu także przez osoby nie posiadające wykształcenia medycznego (np. przez osoby odpowiednio przeszkolone).

Jeżeli zabieg ma charakter medyczny, to taki zabieg może być wykonany wyłącznie przez osobę wykonującą zawód medyczny. W tym zakresie odpowiedzialność prawną określa art. 58 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z którym osobie udzielającej świadczeń zdrowotnych bez wymaganych uprawnień grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Przy ocenie charakteru prawnego zabiegu istotne jest nie tylko to, czy zabieg związany jest z procesem leczenia, ale także to jakie kwalifikacje użytkowników wykorzystywanego w zabiegu produktu wskazał w instrukcji tego produktu producent.

Uzyskanie świadomej zgody na zabieg

Charakter wykonywanego zabiegu medycyny estetycznej definiować będzie także odpowiedzialność prawną za brak uzyskania świadomej zgody pacjenta na zabieg. Odpowiedzialność karna wskazana w art. 192 Kodeksu Karnego dotyczy bowiem wyłącznie braku zgody na wykonanie zabiegu leczniczego (zabiegu o charakterze medycznym). Powyższe naruszenie zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do lat 2.

Nie oznacza to jednak, że brak uzyskania świadomej zgody na zabiegi o charakterze niemedycznym nie wiąże się z konsekwencjami prawnymi. Odebranie świadomej zgody na zabieg stanowi bowiem potwierdzenie zapoznania się przez osobę poddającą się zabiegowi z informacjami dotyczącymi celu, możliwych do uzyskania efektów i ryzyka związanego z zabiegiem oraz akceptację tych warunków. Brak przekazania warunków związanych z zabiegiem uznane może być za wprowadzenie klienta w błąd, a tym samym związane będzie z możliwością nie tylko uchylenia się od skutków prawnych zawartej umowy (na przeprowadzenie zabiegu), ale także możliwością dochodzenia na drodze postępowania cywilnego roszczeń odszkodowawczych w przypadku np. wystąpienia efektów ubocznych, o których nie poinformowano klienta i których klient nie zaakceptował w ramach udzielenia zgody na zabieg.

Wymóg uzyskania świadomej zgody na zabieg medycyny estetycznej (najlepiej pisemnej) obejmuje zatem nie tylko zabiegi o charakterze medycznym, ale także zabiegi niemedyczne.

Jak zdobyć certyfikat medyczny?

Wiele produktów wykorzystywanych w medycynie estetycznej, takich jak: wyroby do medycyny estetycznej, wypełniacze tkankowe, stymulatory, produkty do iniekcji, są wyrobami medycznymi. W jaki sposób można uzyskać miano takiego wyrobu?

Niniejszy przekaz ma charakter niepromocyjny, nie zawiera elementów wartościujących, wykraczających poza obiektywną informację i ma wyłącznie na celu podniesienie świadomości społecznej i poczucia odpowiedzialności na temat zabiegów medycyny estetycznej.

POLECANE ARTYKUŁY

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka prywatności Akceptuję Polityka Prywatności

Polityka Prywatności
Serwis internetowy www.estetyczny-portal.pl przeznaczony jest dla profesjonalistów, osób posiadających wykształcenie w zakresie medycyny estetycznej oraz dla przedsiębiorców zainteresowanych produktami medycyny estetycznej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przechodząc do serwisu www.estetyczny-portal.pl oświadczam, że Jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie w dziedzinie medycyny estetycznej tj.: lekarzem, pielęgniarką, położną, kosmetologiem, farmaceutą, felczerem, ratownikiem medycznym, lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym medycyną estetyczną w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.